Sunday, 7 November 2010

Platsen som varumärkeNu förtiden är en plats också ett varumärke. I globaliseringens spår, där rörligheten av människor och kapital upplevs öka, kämpar nationer som sin “plats på kartan”. Länder, men även städer och kommuner, tävlar om turister, investeringar, medieuppmärksamhet och företagsetableringar. Genom att satsa stora pengar på att stärka sina varumärken, så kallad nation branding eller place branding, hoppas platser och länder stå sig bättre i konkurrensen gentemot andra. Nation branding har blivit en självklar företeelse som, för att inte hamna i bakvattnet, idag anammats av de flesta länder.


Konstnären Eva Arnqvist intresserar sig för mekanismerna bakom varumärkesbyggande av nationer. Genom att utgå från existerande material från nationella styrdokument, branschtidningar, reklamfilmer och annonser synliggör hon strukturer inom platsmarknadsföring. Utställningen Soft Power på Verkstad har lånat sin titel från ett begrepp myntad av Harvardprofessorn Joseph Nye som kan beskrivas som ett lands förmåga att utöva makt genom att influera sin omvärld med hjälp av bla attraktiv kultur och politik. Det kan jämföras med Hard Power som syftar på maktutövning genom ekonomiska eller militära medel.


Eva Arnqvist har skapat ett arkiv av texter och modeller som på olika sätt är kopplade till och på det arkivet bygger installationen Poland is Normal. Verket visar inte bara på hur olika länders marknadsföringsstrategier ser ut, utan också betydelsen av människors beteende. Det är viktigt att människorna i ett land lever upp till den bild som förmedlas utåt.


I utställningen Soft Power visas även verket World Political, som består av en världskarta där ländernas namn har ersatts av deras officiella slogans. Verkstad har också äran att pressentera det nyproducerade videoverket Value, meaning and selfunderstanding, där klipp från reklamfilmer för länder bildar ett potpurri av massage, skålande par och dansande barn, som en gemensam reklamfilm för hela världen.


Enligt Nation Brands Index 2010, uppfört av Simon Anholt, specialist på området, erhåller Sverige som en hedrande tiondeplats i nationbrandingligan. Sverige får även beröm för sin förmåga att förmedla en enhetlig bild av landet, mycket tack vare Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet som har huvudansvaret för att förmedla en bra bild av Sverige utomlands.


Modellen för att se på ett land som ett varumärke har spridit sig till städer och regioner. Bara i Östergötland finns ett flertal organisationer som arbetar med platsmarknadsföring på olika sätt. Östsvenska turistrådet, turistbyråer, kommunerna, Regionförbundet Östsam och Fjärde storstadsregionen är några exempel. Men vilken betydelse har den här verksamheten? Finns det något annat sätt att göra det på?


Matilda Bengtsson, curator Verkstad.

Thursday, 4 November 2010

Soft Power?

Soft Power är ett begrepp myntad av Joseph Nye och kan beskrivas som ett lands förmåga att utöva makt genom att influera sin omvärld med hjälp av bla attraktiv kultur och politik. Att jämföra med Hard Power som som syftar på maktutövning genom ekonomiska eller militära medel.

http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_power
Välkommen på vernissage 6/11 kl 17.00


SOFT POWER - EVA ARNQVIST


VERKSTAD 6-19 november 2010Idag tävlar såväl länder som städer om sin plats på kartan, och nation branding/place branding har kommit att ses som något både nödvändigt och självklart. En platsens politik i syfte att skapa en mer attraktiv och samtida bild av plats för att locka turister, invånare och kapital. Utställningen Soft Power behandlar de budskap, berättelser och retorik som går att finna inom ramen för denna politik.Eva Arnqvist är född 1973 och utgår enbart från befintligt material från nationella styrdokument, branchtidningar, reklamfilmer och annonser för att synliggöra strukturer inom platsmarknadsföring. På Verkstad visas verken World Political (2009), Polen is Normal (2010) och det aldrig förut visade videoverket Value, meaning and self-understanding.Utställningens titel syftar på ett begrepp myntad av Harvardprofessorn Joseph Nye och kan beskrivas som ett lands förmåga att utöva makt genom att influera sin omvärld med hjälp av bla attraktiv kultur och politik. Att jämföra med Hard
Power som som syftar på maktutövning genom ekonomiska eller militära medel.


//Matilda

VERKSTAD - ett rum för konst i Norrköping
Kvarngatan 38
www.verkstadkonst.se

Öppet tors 12-18, fre-lör 12-16

Tuesday, 12 October 2010

Polan is Normal or Upplev Norrköping

I have intrest me for questions regarding place branding and nation branding. Regions and nations all over the word are working very hard to "putt themselves on the map". I Sweden the Swedish Institute have the primary responsiblity to market the country abroad. In my home region there are several organizations working with this.

Right now is the World Expo 2010 in Shanghai. Many of the world's countries have spectacular pavilions to showcase the best of their nation.

Here is a link to the Swedish pavilion's website:
http://www.swedenexpo.cn/en/

//Matilda

Tuesday, 30 March 2010

Wednesday, 9 December 2009

Photos from RAKETAS_FOTO_AUTOMAT


Photos taken in r a k e t a Photo Automat during One Moment in Time, of Naun Rodrigo Gonzalez Juarez , the best colleague in the world and my sweet niece and nephew, a pruttkudde and me.

/Matilda

r a k e t a is a NETWORK of people running interdisciplinary, collaborative projects and experiments within art, design, architecture and digital media. More about r a k e t a