Sunday, 17 May 2009

Anteckningar

16/5

Performanceevent hösten 09

Anteckningar från samtal om en event-idé.

Performanceevent under en dag. Bjuda in konstnärer från Sverige och övriga länder. Tema: samtidighet. Kanske bjuda tex Duo maglioni Magic Duo.

Ha ett program på ca tre timmar. M paus. Fest efteråt. Kanske en mindre utställning också på samma tema eller som berör performance/ samtidighet på ngt sätt.

Kanske en workshop m de inbjudna konstnärerna. Att man har aktiviteter i Norrköping i ett par dagar tillsammans i anslutning t eventet. Roligt om projektet har en social grundstomme. ¨

En workshop för publiken kunde också vara intressant om vi hittar ngn annan som vill driva den. Kunde resultera i ngt på eventet sen..

Samarbeta m liknande event på annan ort i Sverige el utomlands. Ev kunde vi utveckla ett eget konstverk som skulle vara ngt interaktrivt. Med bild el ljud. Kommunikation mellan de två platserna.

2 comments:

  1. it would be nice to have the text in english, even if it is translated in google, ok?

    ReplyDelete
  2. ...and that is because it is a very good idea. also look at what constitutes the boundaries of performance.

    ReplyDelete