Thursday, 4 November 2010

Soft Power?

Soft Power är ett begrepp myntad av Joseph Nye och kan beskrivas som ett lands förmåga att utöva makt genom att influera sin omvärld med hjälp av bla attraktiv kultur och politik. Att jämföra med Hard Power som som syftar på maktutövning genom ekonomiska eller militära medel.

http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_power

No comments:

Post a Comment