Thursday, 4 November 2010

Välkommen på vernissage 6/11 kl 17.00


SOFT POWER - EVA ARNQVIST


VERKSTAD 6-19 november 2010Idag tävlar såväl länder som städer om sin plats på kartan, och nation branding/place branding har kommit att ses som något både nödvändigt och självklart. En platsens politik i syfte att skapa en mer attraktiv och samtida bild av plats för att locka turister, invånare och kapital. Utställningen Soft Power behandlar de budskap, berättelser och retorik som går att finna inom ramen för denna politik.Eva Arnqvist är född 1973 och utgår enbart från befintligt material från nationella styrdokument, branchtidningar, reklamfilmer och annonser för att synliggöra strukturer inom platsmarknadsföring. På Verkstad visas verken World Political (2009), Polen is Normal (2010) och det aldrig förut visade videoverket Value, meaning and self-understanding.Utställningens titel syftar på ett begrepp myntad av Harvardprofessorn Joseph Nye och kan beskrivas som ett lands förmåga att utöva makt genom att influera sin omvärld med hjälp av bla attraktiv kultur och politik. Att jämföra med Hard
Power som som syftar på maktutövning genom ekonomiska eller militära medel.


//Matilda

VERKSTAD - ett rum för konst i Norrköping
Kvarngatan 38
www.verkstadkonst.se

Öppet tors 12-18, fre-lör 12-16

No comments:

Post a Comment